MobilePay VISA VISA Electron Mastercard Maestro

Chickenguard Brugervejledning - Installation og montering

Fastgør kontrolenheden på dit hønsehus

 1. Fastgør ChickenGuard-kontrolenheden på ydersiden af dit hønsehus.
 2. Placer strengen midt for døren på hønsehuset.
 3. Når færdiggjort, skal du fastgøre strengen øverst på døren på hønsehuset. Sørg for at holde den spændt, så spindlen ikke vikles ud.

 

Bemærk: Sørg for, at der er et hul på 3 til 4 tommer mellem kontrolenheden og toppen af døren på hønsehuset (når døren er i positionen helt åben).

 

Placer silikoneforseglingen i indhakket på frontpanelet

 1.  Fjern silikoneforseglingen, som du kan finde i posen med lynlås.
 2.  Sæt silikoneforseglingen ind i indhakket på yderkanten af frontpanelet.
 3.   Start i nederste venstre hjørne i indhakket på frontpanelet, og arbejdet dig hele vejen rundt. Afslut ved at fjerne overskydende materiale.

Bemærk: Silikoneforseglingen hjælper med at holde fugt ude.

 

Monter de 4 x AA batterier

 1. Monter de 4 x AA batterier i batteriholderen.
 2. Fastgør batteristikket til batteriholderen.

 

Noter:

 • Brug altid 4 x AA batterier (kun alkaline) ved udskiftning (vi anbefaler varmt Energizer Max).
 • Brug ikke litium AA batterier (kun alkaline).
 • Brug ikke 9V batterier.
 • Brug ikke genopladelige batterier (da deres strømstyrke kan blive reduceret i varme/kolde forhold).
 • Når batterierne skal udskiftes, vil det røde LED-lys permanent være tændt (det røde LED-lys blinker hvert 30. sekund, når døren er LUKKET). 

 

Tilslut frontpanelet

 1. Tilslut den rød/sorte ledning til stikbenene på frontpanelet (med den sorte ledning øverst).
 2. Placer batteriholderen i på den nedsænkede plads inden i kontrolenheden.
 3. Skru frontpanelet fast på kontrolenheden.

Bemærk: Hvis den rød/sorte ledning er tilsluttet stikbenene med den forkerte side opad, vil pilene OP og NED reagere modsat af kommandoen.

 

OPSÆTNING

 

Kalibrer døren

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk op OP eller NED for at rulle gennem menuen indtil du finder: CALIBRATE DOOR.
 3. Tryk på MENU for at starte kalibreringstilstanden.
 4. Tryk på og hold knappen OP nede, indtil døren er helt åben.
 5. Tryk på og hold knappen OP nede, indtil døren er helt lukket.
 6. Slip knappen, og døren åbnes automatisk.
 7. Skærmen viser nu: CALIBRATION COMPLETE.

 

Bemærk: Sørg for, at der er et hul på 3 til 4 tommer mellem kontrolenheden og toppen af døren på hønsehuset (når døren er i positionen helt åben).

Bemærk: Hvis du har brug for at justere positionen, kan du gentage ovenstående proces så mange gange, det er nødvendigt.

Bemærk: Hvis du vil kontrollere, at døren åbner og lukker i den korrekte position, skal du blot trykke på den relevante knap.

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

 

Angiv tiden

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk på OP eller NED for at rulle gennem menuen, indtil du finder: SET TIME.
 3. Tryk på MENU for at starte tilstanden til tidsindstilling.
 4. Tryk på OP og NED for at indstille time.
 5. Tryk på MENU for at gemme timen.
 6. Tryk på OP og NED for at indstille minut.
 7. Tryk på MENU for at gemme minut.

 

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

 

Indstilling af timer

Bemærk: Du kan indstille åbning og lukning til bestemte tidspunkter, f.eks. åbn kl. 6:30, og luk kl. 17:30.

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk på OP eller NED for at rulle gennem menuen, indtil du finder: TIMER.
 3. Tryk på MENU for at starte timertilstanden.
 4. Tryk på OP og NED for at indstille time.
 5. Tryk på MENU for at gemme timen.
 6. Tryk på OP og NED for at indstille minut.
 7. Tryk på MENU for at gemme minut.

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

 

Brug af manuel tilstand

 

Bemærk: Du kan når som helst åbne og lukke ved at trykke på den relevante knap uden at skulle aktivere denne indstilling.

Bemærk: Ved at indstille denne manuelle tilstand kan du f.eks. indstille at døre skal åbne på et bestemt tidspunkt om morgenen og så lukke den manuelt om aftenen.

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk på OP eller NED for at rulle gennem menuen, indtil du finder: MANUAL.
 3. Tryk på MENU for at starte tilstanden til opsætning af manuel.
 4. Tryk på MENU for at gemme minut.

 

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

 

Skift sproget

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk på OP eller NED for at rulle gennem menuen, indtil du finder: LANGUAGE.
 3. Tryk på MENU for at starte sprogtilstanden.
 4. Tryk på OP og NED for at finde dit sprog.
 5. Tryk på MENU for at gemme dit sprog.

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

preload spinner

YDERLIGERE FUNKTIONER KUN PÅ PREMIUM- OG EXTREME-MODELLER

 

Indstilling af lyssensor 

Bemærk: Premium- og Extreme-modellerne har en lille lyssensor på frontpanelet, der måler mængden af lys. så du kan indstille, at døren lukkes, når det bliver mørkt om aftenen og åbne om morgen.

 

Bemærk: Dagslys er omkring 250, mørke er 0, tusmørke er 80-90. Hvis du vil lukke, når det er mørkere, skal dette tal være lavere.

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk på OP eller NED for at rulle gennem menuen, indtil du finder: SENSOR.
 3. Tryk på MENU for at starte lyssensortilstanden.
 4. Tryk på OP eller NED for enten at vælge indstillingen OPEN eller CLOSE for lyssensor.
 5. Tryk på MENU for at tilgå den relevant lyssensorindstilling.
 6. Tryk på OP eller NED for at justere lyssensorindstillingen (LUX).
 7. Tryk på MENU for at gemme din indstilling.

 

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

 

Læsning af lysniveauet (LUX) på et bestemt tidspunkt på dagen

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk på OP eller NED for at rulle gennem menuen, indtil du finder: LUX ADJUSTMENT.
 3. Tryk på MENU for at starte tilstanden til justering af lux.
 4. Tryk på OP eller NED for at rulle, indtil du finder: READ.
 5. Tryk på MENU for at få den aktuelle LUX-værdi.
 6. Skriv dette tal ned, og brug det til dine relevante indstillinger for åbning og lukning med SENSOREN (ovenfor).

 

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

 

Indstilling af lukningstid til at tilsidesætte lyssensor

Bemærk: Hvis lyssensoren har svært ved at opfange lysniveauet, hvis den f.eks. peger stik vest på en nedgående sol, kan du også indstille et tidspunkt, hvor (hvis døren ikke er lukket af lyssensoren) den vil tilsidesætte lyssensoren og lukke på det angivne tidspunkt.

 1. Tryk på MENU for at starte programmeringstilstanden.
 2. Tryk på OP eller NED for at rulle gennem menuen, indtil du finder: LUX.
 3. Tryk på MENU for at starte tilstanden til tilsidesættelse af lux.
 4. Tryk på OP eller NED for at justere time for lukning.
 5. Tryk på MENU for at gemme time for lukning.
 6. Tryk på OP eller NED for at justere minut for lukning.
 7. Tryk på MENU for at gemme tidspunktet for lukning.

Bemærk: Denne tilsidesættelse af funktionen lyssensor er kun mulig for indstillingerne for lukning.

Bemærk: Når du har trykket på MENU sidste gang, vender du automatisk tilbage til besked på hovedsiden.

 


** NYT ** ChickenGuard © ELECTRIC MAINS POWER AKTIVERET PÅ 2017 MODELLER

Alle modeller afsendt efter 1. juli 2017 er elnettet aktiveret, her er vejledningen:

 

KRAV (IKKE INKLUDERET)

USB til USB-kabel

Køb separat et USB til USB (A til A) kabel (medfølger ikke).

USB-oplader

Køb separat en USB-oplader, som mange mobiltelefon opladere (medfølger ikke).

 

 

VEJLEDNING

TRIN 1

Fjern frontpanelet på ChickenGuard.

TRIN 2

Fjern batteriholderen, og sæt batterikontakten på følgende måde:

 

TRIN 3

Genmonter frontpanelet på ChickenGuard.

TRIN 4

Der er en USB-port på undersiden af alle strømforsyede ChickenGuard døråbnere.

Du skal blot tilslutte USB til USB (A til A) -kablet fra ChickenGuard til USB-opladeren.