MobilePay VISA VISA Electron Mastercard Maestro

Rugevejledning

 

Alle temperaturer er beregnet til en fladrugemaskine, som ikke har ventilator. Derfor, hvis Deres rugemaskine er en motorrugemaskine med ventilator, skal De fratrække 1 GRAD CELSIUS eller 2 GRADER FAHRENHEIT

 

Placering af maskinen

Den rigtige anbringelse af maskinen er meget vigtig for et godt resultat.

En stuetemperatur på 20-22 grader Celsius er ideel. DER SKAL VÆRE MINDST 20 GRADER (Specielt vigtig for fladrugemaskiner) samt tilførsel af frisk luft uden træk.

 

Et godt ventilleret kælderrum er ofte det bedste - eller en almindelig stue. Men vær påpasselig med, at solen ikke skinner direkte på rugemaskinen - og pas på, at denne står vandret. (Fyrrummet dur ikke - det er for tørt).

 

Husk at rengøre rugemaskinen FØR og efter brug med desinfektionsmiddel og stille den på et tørt sted, da dens termostat ikke tåler fugt.

 

Retningslinier for udrugning af hønseæg:

Æggene skal være både friske og befrugtede. Anvend ikke æg, der er over 2 uger gamle. Medens æggene indsamles i æggebakker til rugning, skal de vendes hver dag, og de må ikke blive for kolde (10-12° er passende). Anvend kun æg fra voksne høns, som er i god sundhedstilstand, og som har fået tilstrækkeligt med vitaminrigt foder (rugefoder) samt grønt eller ensilage - og har haft gode forhold og rigelig plads - Således at æggene er blevet befrugtede. Kassér alle små og unormalt formede samt knækkede, ruflede og tyndskallede æg. Indsæt kun æg, som er rene og af normal størrelse, d.v.s.: som vejer mellem 55 og 65 gram - køb en æggevægt og vej hvert æg. Indlæg ikke æg fra hønniker, som lige er kommet i lægning. Maks ruge- og klækketid er 22 dage.

 

Regulering:

Lad rugemaskinen være fuldt opvarmet mindst 12-24 timer (for at blive sikker på, at den er nøjagtigt reguleret), før æggene lægges ind. Og lad både rugemaskine og æg få rigeligt tid til at blive opvarmet efter indlægningen. Det sker, uden at nogen justering er nødvendig. Rør ikke stilleskruen i den tid. Det er nødvendigt at vogte nøje på varmen, medens maskinen varmes op - pas på, at varmen ikke går så højt, at termometret sprænges - inden De når frem til at have temperaturen reguleret.

 

Temperatur:

Ved udrugning af hønseæg skal temperaturen være mellem 101 og 102 fahrenheit (38,5 til 38,9 celsius). Hvis Deres termometer er placeret inde i rugemaskinen, sørg så vidt muligt for at kunne aflæse den udefra gennem en rude.

 

Indsætning af æggene:

Læg æggene på siden med den spidse ende pegende ganske lidt nedad - mas ikke flere æg ind, end de let kan få plads. Et lille blyantsmærke på hvert æg: (dato på den ene side og et x på den anden side), vil hjælpe til, at ingen bliver glemt, når æggene skal vendes. - Termometret skal opstilles således, at midten af den runde kviksølvkuglen står i højde med æggets overkant (benene på termometret kan bøjes). - Det vil mindst tage 2-3 timer, efter at maskinen er varm, inden æggene har samme varme som denne. Rør ikke stilleskruen i denne periode - åben ikke rugemaskinen den første dag.

 

Vending af æggene:

Æggene skal vendes én gang den anden dag og to eller tre gange daglig fra tredie til attende dag. Husk æggene skal ikke vendes de sidste tre dage under klækningen. - At vende æggene gøres lettest ved at fjerne et dusin æg på midten af maskinen og rulle resten ind mod midten. Læg håndfladen på æggene og rul dem indad, indtil De er sikker på, at alle er blevet vendt - så tager De æggene, som er taget fra, og placerer disse rundt i yderkanten. Vær forsigtig, når De vender æggene. Pas på, at de ikke støder mod hinanden - for et pludseligt stød vil let rive de tynde blodårer over og forhindre kimen i at få en normal udvikling. Lad ikke nogle af æggene stå på enden, men læg dem alle ned og klem den spidse ende nedad. (Æggene skal kun vendes 1/2 omgang) Sæt et x på den ene side). Ved halvautomatisk vending skal man blot trække i rullebakken, så ruller alle æggene rundt på een gang. Ved vending af æggene tilrådes at bruge handsker, så sveden fra fingrene ikke lukker æggenes porer.

 

Afkøling:

Den første uge vil den tid, det tager at vende æggene, være tilstrækkelig afkøling for disse. Men hver dag efter den første uge skal æggene afkøles ca. 15 minutter daglig - indtil slutningen på den attende dag. (Så længe æggene føles håndvarme, er der ingen fare for, at de bliver afkølet for meget).

 

Vejledningen fortsættes længere nede...

preload spinner

 

Fugtighed:

Formålet med at give ekstra fugtighed i en rugemaskine er at forhindre overdreven udtørring af den naturlige fugtighed i ægget - derfor er det umuligt at give nogen fast skema for, hvor megen fugtighed der skal gives. Hvis rugemaskinen står i et fugtigt kælderrum eller i et værelse, hvor der er tilstrækkelig naturlig fugtighed, er det ikke nødvendigt at tilføre ekstra fugtighed - men hvis rugemaskinen anvendes i et tørt klima eller i et tørt værelse, skal der vand i vandrenderne. Det vigtigste er at undersøge luftblæren i æggene. Når De gennemlyser æggene for at konstatere befrugtningen - se også efter størrelsen af luftblæren. Hvis denne er for stor, skal der sørges for ekstra fugtighed. Dette gøres ved at fylde vandrenderne med lunkent vand. Hvis en fugtighedsmåler bliver anvendt for at konstatere den relative fugtighed, da skulle den være ca. 55% under rugeperioden og ca. 65% under klækkeperioden. Det lader sig gøre at oversprøjte æggene med varmt vand den 18. dag, hvis det er nødvendigt at rejse fugtighedsgraden. Men luftblærens størrelse er den bedste metode at konstatere, hvorvidt der er passende fugtighed.

 

Hvis det drejer sig om hvidskallede, klare æg, som af Hvide Italienere, kan de »lyses« allerede 5. eller 6. dag - men hvis det drejer sig om mørkskallede æg som af Plymout Rock, er det ikke umagen værd at forsøge før 7. eller 9.dag. - Værelset skal være fuldstændigt mørklagt, for at De kan se klart: Hold ægget op mod æglyseren med den runde (tykke) ende øverst og kig gennem siden af ægget, medens De drejer det langsomt rundt i hånden. Hvis ægget er befrugtet, vil en mørk lille plet med en mængde af små blodårer (som udstråler i alle retninger) svømme rundt indeni ægget - dette kaldes fosteret. Hvis befrugtningen har været utilstrækkelig, vil fosteret allerede på 6. dag være dødt, og blodårene vil være samlede som en streng af blod ud mod æggeskallen - alle sådanne æg samt alle æg, der er helt klare, bør straks fjernes fra rugemaskinen. Når De »lyser« æggene for befrugtning, se så meget nøje efter luftblærens størrelse (denne fremkommer ved fordampning fra ægget). Næste æglysning skal finde sted på den 14. dag efter indlægningen af æggene. Nogle af de fostre, som ved første lysning så ud til at være godt befrugtede, kan godt nu være blevet svage eller døde. Disse, samt alle »blodæg«: æg med blodpletter eller blodringe skal straks tages fra, for at de ikke skal forpeste luften i rugemaskinen.

 

 

Klækning:

Efter at æggene er vendt om aftenen den 18. dag undgå da at åbne rugemaskinen de sidste 3 dage under klækningen, da fugtigheden ellers forsvinder ud af maskinen - dog undtages hvis maskinen løber tør for vand, og må påfyldes ny portion, men låget lægges da igen på så hurtigt som muligt. I almindelighed vil det tage 21 dage at udruge kyllinger - men hvis det er kraftige, godt befrugtede æg, vil klækningen ofte begynde allerede den 20. dag. Hvis nogle af æggene er sene til at klække, og De ønsker at tage allerede udrugede kyllinger ud af rugemaskinen - da må dette ske i en varm stue - således at kyllingerne ikke bliver forkølede, eller de endnu uklækkede æg bliver kolde. Hvis det ser ud til, at nogle af de endnu uklækkede æg godt kan klække, da fortsæt med klækningen også 22. dag. Når klækningen er overstået, skal kyllingerne flyttes til en varm kyllingemor - men lad være med at give dem vand eller foder, indtil de er 48 timer gamle. Hvis det kniber for kyllingerne at tørre efter klækningen, og klækningen ellers er overstået, skal man løfte låget af maskinen - lægge et par pinde eller lignende tværs over maskinen og derefter låget ovenpå, så der kan komme lidt ekstra luft ind til tørring af kyllingerne.

 

Specielle ting at erindre:

1. Lad være med at stille om på regulatorskruen, undtagen det er helt nødvendigt, da maskinen vil arbejde dårligt, hvis regulatoren stilles om hele tiden.

2. Hvis maskinen ikke varmer, så se omhyggeligt efter, om De ikke skulle have glemt at slå strømmen til - eller om stikket er gledet ud - eller lignende ting - måske er sikringen slået eller strømmen borte fra ledningsnettet.

3. Forsøg aldrig at lægge flere æg i maskinen, end maskinen kan tage - alle æg skal kunne ligge ned.

4. Hold æggene rene. Sved fra hænderne eller snavs af ligegyldig hvilken slags, gør stor skade, idet snavset lukker porerne i æggeskallen og forhindrer fosteret i at ånde.

5. Forsøg at holde temperaturen mellem 101-102° F (38,5-38,9° celsius)..

6. Hvis der dør mange kyllinger - fordi de ikke kan komme ud (ved egen hjælp) er det tegn på lav vitalitet hos moderhønsene - og det vil være klogt at tage æg af mere livskraftige høns til de fremtidige rugninger.

7. Vær sikker på, at den elektriske strøm er på 220 volt.

8. Og husk, at det allervigtigste er livskraftige, godt befrugtede æg.

9 Husk at rengøre rugemaskinen før og efter brug og stille den på et tørt sted, da dens termostat ikke tåler fugt

 

→  Se vores udvalg af rugemaskiner her


Udrugning af andre æg end hønseæg:

Da der er stor forskel på høns og andet fjerkræ, vil der også blive større eller mindre forskel på udrugningen af disse andre fugles æg. Følgende vejledning er indhentet fra folk, som selv har lang erfaring i udrugning af disse fugles æg. MEN HUSK: Hvis ikke andet står nævnt vedr. ANDEÆG, GÅSEÆG, KALKUNÆG, FASANÆG, VAGTELÆG og AGERHØNSEÆG gæld

 

Andeæg:

Udrugningen tager fra 28 til 33 dage - alt eftersom det er den ene eller anden anderace. Temperaturen skal være 101° F (38,5° celsius). de første 21 dage - derefter 102° F (38,9° celsius). - omkring 55% fugtighed. Fra 8. dag skal man oversprøjte æggene dagligt med varmt vand. Vend æggene to gange dagligt - til regelmæssige tidspunkter - fra 2. til 26. dag. Afkøl æggene dagligt fra 7. til 21. dag i ca. 15 minutter. Lys æggene for befrugtning 7. og 14. dag. Tag ubefrugtede æg fra straks - da de hurtigt fordærves. Klækningen vil tage fra 24 til 48 timer ved 102° F (38,9° celsius). Ekstra fugtighed er nødvendig under

 

Gåseæg:

Rugetiden er fra 28 til 30 dage ved 101 til 101 1/2° F (38,5-38,7° celsius). - Sprøjt æggene dagligt med varmt vand fra 7. til 15. dag. Fugtigheden skal være ca. 45%. Put æggene i vand 1/2 minut hveranden dag fra 15. til 26. dag. (Vandet skal være 100° F. eller 37,8° C.) Brug et sygetermometer. De sidste 2-3 dage skal de nedsænkes i det varme vand en gang daglig. Vend æggene (en halv omgang) 3 gange daglig indtil 25. dag. - Det er af stor betydning, at æggene vendes samme tid hver dag: f. eks. kl. 14 eftermiddag og kl. 20 aften. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at have vand i vandrenderne for at holde fugtigheden på den opgivne 45% (i meget tørre rum kan det dog være nødvendigt) - MEN HUSK AT KOMME VAND I VANDRENDERNE DE SIDSTE DAGE UNDER UDKLÆKNINGEN, da skal fugtigheden op på 65%. Afkøl æggene dagligt efter den 10. dag i ca. 15 minutter. Lys æggene 7. og 14. dag og tag straks ubefrugtede æg og døde kim fra. - Klækningen vil strække sig over 2 til 3 dage ved 101 til 101 1/2° F (38,5- 38,7° celsius).

 

Kalkunæg:

Udrugningstiden er ca. 28 dage. - Temperaturen skal være 101° F (38,5° celsius). Fugtigheden skal de første 24 dage holdes på 55% (sprøjt æggene med varmt vand, hvis det er nødvendigt for at holde 55% fugtighed). - Æggene vendes to gange dagligt og skal afkøles én gang om dagen i ca. 15 minutter. - Lys æggene ca. den 10. og 25 dag. - Klækningen bør foregå ved 102° F (38,9° celsius). og ved rigelig fugtighed: ca. 70%.

 

Fasanæg:

Udrugningen tager 23 til 24 dage. - Temperaturen skal være 102° F (38,9° celsius). -Fugtigheden skal de første 20 dage holdes på 40-45%. Lys æggene den 8. dag og 16. dag. - Oversprøjt æggene den 23. dag, samtidig sættes fugtigheden op til ca. 75%. - Afkøling og vending af æggene er ligesom hos høns. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at have vand i vandrenderne for at holde fugtigheden på de opgivne 40- 45% ( i meget tørre rum kan det dog være nødvendigt) - MEN HUSK AT KOMME VAND I VANDRENDERNE DE SIDSTE DAGE UNDER KLÆKNINGEN, da skal fugtigheden jo op på ca. 75%. Modsat hønseæg kan det være en fordel at vende FASANÆG indtil sidste dag før klækning.

 

Agerhøns og vagtler:

Udrugningen tager for agerhøns ca. 23 dage. Bob White vagtler ca. 23 dage og Japanske vagtler ca. 17. dage Temperaturen skal være 102° F (38,9° celsius). - Fugtigheden på omkring 50-55%. Se efter luftblærens størrelse! - Undlad at kigge til æggene de første 60 timer! Efter den tid skal æggene vendes to gange dagligt op til den 21. dag. Afkølingen tager ikke lang tid med disse æg. Oversprøjt æggene med varmt vand 60-72 timer, før klækningens begyndelse - og hæv samtidig fugtigheden til 75%. Dæk vinduet til med et stykke klæde og undlad at åbne maskinen, medens klækningen står på. - Lad de små kyllinger forblive i rugemaskinen fra 6 til 18 timer.

 

→  Se vores udvalg af rugemaskiner her